SYSTEM MYCIA CIP (CLEAN IN PLACE) I JEGO ZASTOSOWANIA DLA PRZYKŁADOWYCH TECHNOLOGII FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKU

System CIP jest zamkniętym systemem mycia urządzeń, w którym stosowany jest recyrkulowany roztwór oczyszczający. Roztwór ten czyści, płucze i dezynfekuje sprzęt. System CIP jest zwykle kontrolowany automatycznie, a etapy czyszczenia są ustawione na optimum czasu dla wydajnego oczyszczenia wszystkich części urządzenia.

Celem warsztatów jest zapoznanie się z systemem mycia Clean in Place. W ramach warsztatów przeprowadzony zostanie proces mycia z omówieniem poszczególnych jego etapów oraz poszczególnych elementów układu. Poprzedzony będzie szkoleniami BHP, GMP/GHP oraz wstępem merytorycznym. Część praktyczna odbędzie się w Zakładzie Doświadczalnym (NUTRIBIOMED) na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Następna część zostanie przeprowadzona w laboratorium, polegać będzie na analizie mikrobiologicznej oraz ocenie skuteczności mycia. Warsztaty są jednodniowe.

Po części procesowej i laboratoryjnej przeprowadzona będzie dyskusja otrzymanych wyników, po czym uczestnicy zajęć otrzymają certyfikaty ukończenia warsztatów.

This site is registered on wpml.org as a development site.