Cel i opis projektu:

Głównym założeniem projektu CAIDX jest stworzenie warunków ułatwiających współpracę między jednostkami medycznymi a dostawcami technologii związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence – AI). Projekt koncentruje się na opracowaniu standardowych procedur rozwoju, testowania i wdrożenia technologii AI w diagnostyce klinicznej, a następnie ich rozpowszechnieniu. Dodatkowo CAIDX swoim zasięgiem obejmie zagadnienia związane ze standaryzacją, kwestiami regulacyjnymi oraz etycznymi dotyczącymi wykorzystywania rozwiązań AI w szpitalach.

Termin realizacji projektu:

01.01.2023 – 31.12.2025

Partnerzy projektu:

Konsorcjum CAIDX tworzą:

 1. Ideklinikken, Aalborg University Hospital, The North Denmark Region – Dania
 2. Wrocławski Park Technologiczny – Polska
 3. BioCon Valley® GmbH – Niemcy
 4. Tartu BT Park OÜ – Estonia
 5. Turku Science Park Ltd – Finlandia
 6. EATRIS – Holandia
 7. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii – Polska
 8. Hospital District of Southwest Finland – Finlandia
 9. Region Skane – Szwecja
 10. Innovation Skane – Szwecja
 11. Rostock University Medical Centre – Niemcy
 12. AUH Innovation, Aarhus University Hospital, Central Denmark Region – Dania
 13. Danish Life Science Cluster – Dania
 14. University of Rostock – Niemcy
 15. The wellbeing services county of Southwest Finland – Finlandia

Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 2,909,309.99 EUR, w tym środki EFRR 2,327,447.96 EUR.

This site is registered on wpml.org as a development site.