BIC BRIDGE – Biomarker Commercialization IVD applicable Biomarker Research and Innovation implementation Development GuidE

Cel:

BIC BRIDGE to inicjatywa kontynuująca założenia projektu BIC. Celem projektu jest ułatwienie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w celu wsparcia różnych faz procesu komercjalizacji biomarkerów i wypełnienie luki translacyjnej między badaniami a zastosowaniem klinicznym.

Projekt:

Głównym wyzwaniem związanym z komercjalizacją biomarkerów jest ich relatywnie niska ilość poddana komercjalizacji w stosunku do odkryć identyfikujących powiązania między obecnością (poziomem) niektórych z nich, a występowaniem chorób lub reakcją na leczenie. Obecnie mniej niż 2% odkryć biomarkerowych jest wykorzystywanych komercyjnie i przekształca się w kliniczny test diagnostyczny (test IVD). Część odkrywcza to znaczna inwestycja ze strony instytucji badawczych, jednak droga do rozwoju przemysłowego i wprowadzenia w standardy kliniczne nie jest częścią umiejętności i wiedzy łatwo dostępnych w instytucjach badawczych, nawet w przypadku posiadania Biura Transferu Technologii (TTO) wspierającego komercjalizację wynalazku.
BIC BRIDGE opiera się na głównych rezultatach projektu  BiC – Biomarker Commercialization. Dzięki pierwotnemu projektowi konsorcjum BiC zidentyfikowało i odpowiedziało na wyzwania w dziedzinie rozwoju i komercjalizacji biomarkerów.
BIC BRIDGE służy nie tylko udoskonaleniu narzędzi wytworzonych w pierwotnym projekcie – to również zestaw nowych działań mających na celu zwiększenie użyteczności, efektywności i trwałości narzędzi, ale także poszerzenie grup docelowych:

• Komercjalizacja i wytyczne regulacyjne na zaawansowanych etapach rozwoju projektu
• Praktyczne zastosowanie BIC Guide
• Zestaw narzędzi edukacyjnych
• Zwiększona widoczność i świadomość dot. procesu komercjalizacji biomarkerów

Partnerstwo:

Konsorcjum składa się z 9 partnerów z regionu Morza Bałtyckiego (BSR) oraz spoza niego. Konsorcjum tworzą jednosteki innowacyjnych zlokalizowane w instytucjach badawczych, klastrach, MŚP i European Research Infrastructure Consortium w dziedzinie diagnostyki zdrowia, farmacji i technologii medycznych.
Partnerzy projektu:
• Ideklinikken, Szpital Uniwersytecki Aalborg. Region Danii Północnej [DK]
• Wrocławski Park Technologiczny [PL]
• BioCon Valley® GmbH [DE]
• Tartu BT Park OÜ [EE]
• Uniwersytet Turku [FI]
• Turku Science Park Ltd. [FI]
• Labmaster Ltd. [FI]
• Dianox APS [DK]
• EATRIS [NL]

Finansowanie:

BIC BRDIGE opiera się na wynikach projektu wygenerowanych podczas realizacji projektu BIC  – Komercjalizacja biomarkerów (first stage project). Projekt BIC BRIDGE (extension stage project) trwa 9 miesięcy (01.10.2020 – 30.06.2021).
Budżet projektu wynosi 0,76 mln EUR i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego kwotą 0,58 mln EUR.

This site is registered on wpml.org as a development site.