Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu 3.5 A,B Wysokosprawna kogeneracja

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) organizuje szkolenie z wysokosprawnej kogeneracji. Spotkanie rozpocznie się dnia 31 stycznia, o godzinie 10:00, a zakończy o 12:00 tego samego dnia.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące konkursu 3.5 AB oraz kryteria oceny wniosków. Sam konkurs polega na budowie, przebudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji lub rozbudowie i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/wydarzenie/74-spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-w-ramach-konkursu-3-5-a-b-wysokosprawna-kogeneracja.html

This site is registered on wpml.org as a development site.