Benchmarking klastrów

ORGANIZATORZY

Firma Deloitte na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła się przeprowadzenia analizy 47 klastrów w Polsce w ramach badania „Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu w klastrów w Polsce” będącego elementem projektu systemowego „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacyjności”.

CEL BADANIA

Organizatorzy podając cel badania wskazywali na identyfikację praktyk oraz procesów realizowanych w klastrach przedstawionych na tle działań wzorcowych. Organizatorzy mają nadzieję, że przeprowadzone badanie pozwoli na pogłębienie wiedzy o stanie rozwoju klastrów w Polsce oraz pokazanie najlepszych praktyk stosowanych w badanych klastrach, a także dostarczenie klastrom informacji na temat możliwości usprawnienia swojego działania. Efektem udziału w badaniu było otrzymanie przez każdy klaster raportu dedykowanego przygotowanego przez specjalistów, zawierającego analizę klastra na tle badanych polskich klastrów.

Klaster NutriBioMed w badaniu

W otrzymanym raporcie dedykowanym Klaster NutriBioMed został uznany za jeden ze sprawniej działających podmiotów i który „dla rozpoczynających swoją działalność klastrów może być stawiany za wzór”. Raport został opracowany na podstawie kwestionariuszy ankietowych dostarczonych przez PARP, obserwacji, wywiadów telefonicznych oraz informacji i publikacji ogólnie dostępnych pochodzących ze strony internetowej klastra. Wywiady na podstawie kwestionariusza były przeprowadzane niezależnie przez dwóch ankieterów – ekspertów z liderem klastra – prof. dr hab. Tadeuszem Trziszką (profesor Uniwersytetu Przyrodniczego) i koordynatorem oraz kierownikiem projektu klastra – dr inż. Joanną Kułdo.

This site is registered on wpml.org as a development site.