Nowe usługi! Zakres zatwierdzenia Zakładu Doświadczalnego poszerzony!

W związku z rozwojem portfolio usług, z dniem 23 maja 2019 roku Zakład Doświadczalny Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A poszerzył zakres działalności zatwierdzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Od tej pory istnieje możliwość wykorzystania naszej infrastruktury również do wytwarzania i wprowadzania do obrotu mieszanek paszowych w rozumieniu art. 10 pkt 1a i 1b rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r., ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L Nr 35, str. 12).

Weterynaryjny numer identyfikacyjny dla tej działalności to: α PL0264011 p.

Jest to kolejna możliwość dla Członków Klastra NUTRIBIOMED zorientowanych na procesy technologiczne i opracowywanie nowych produktów.

Aktualnie, Zakład Doświadczalny WPT S.A. jest zatwierdzonym zakładem:

1)      Przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie:

  • wytwarzania i wprowadzania do obrotu mieszanek paszowych
  • działalności polegającej na przetwarzaniu materiału kat. 3 wg klasyfikacji z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
  • wytwarzania dodatku paszowego, należącego do kategorii „dodatki technologiczne” wymienionej w rozdziale 1 załącznika IV do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 183/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r.

2)      Przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w zakresie:

  • produkcji i konfekcjonowania środków spożywczych w tym dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety w postaci płynnej, stałej i sypkiej w opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych i szklanych o zróżnicowanej wielkości (butelki, pojemniki)

Zachęcamy do współpracy i kontaktu z naszymi specjalistami!

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.