Działanie to ma na celu wprowadzenie spotkań technologicznych w formie online z członkami NUTRIBIOMED Klastrer®. 

Tematyka spotkań będzie dotyczyła możliwości wykonywania określonych procesów technologicznych w ramach oferty i możliwości Zakładu Doświadczalnego WPT.

Każde ze spotkań będzie skupiało się na jednym, wąskim zagadnieniu technologicznym np. suszeniu biologicznie aktywnych substancji – enzymów/biomasy/olejów, prowadzeniu procesu ekstrakcji nadkrytycznej, ekstrakcji chemicznej związków polifenolowych, hydrolizy białek, otrzymywania chelatów, biologicznie aktywnych peptydów, mikrokapsulacji  itd.

Spotkania mają być skierowane do niewielkiej ilości uczestników, posiadających bezpośrednią potrzebę wykonania określonych i mocno wyspecjalizowanych procesów technologicznych.

Formuła każdego spotkania będzie obejmowała zaproszenie specjalisty posiadającego zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie praktyczne w zakresie omawianego zagadnienia technologicznego. Zaproszony gość wygłosi ok. godzinny wykład, którego połowa będzie dotyczyła wprowadzenia w kwestie merytoryczne zagadnienia, a druga elementów praktycznych np. zaprezentowania wyników uzyskanych w ramach wykonanych już projektów badawczo-wdrożeniowych, procesów przemysłowych.

W spotkaniu będą brali udział: specjalista (zaproszony gość – naukowiec, konsultant, przedstawiciel firmy itd.), technolog Zakładu Doświadczalnego WPT oraz zainteresowani tj. przedstawiciele podmiotów zgłaszających udział w wydarzeniu. Spotkania będą trwały max. 2 godziny, a przyjęta formuła online umożliwi udział bez konieczności np. przyjazdu do Wrocławia, czy odrywania się od obowiązków w firmie.   

Temat pierwszego spotkania: Biologicznie aktywne peptydy jako składnik żywności funkcjonalnej i możliwości ich wytwarzania w Zakładzie Doświadczalnym WPT S.A.

Spotkania Technologiczne przeznaczone są dla członków klastra NUTRIBIOMED Klaster. Jak dołączyć do klastra NUTRIBIOMED Klaster

Prowadzący dr inż. Marek Szołtysik UP we Wrocławiu.

Termin: 16 lipca 2020 r.

Godz.: 10.00

Rejestracja pod wskazanym linkiem: Spotkania technologiczne