Narzędzie selekcyjne biomarkerów gotowe do testowania!

Narzędzie komercjalizacji, jakim jest „TTO Biomarker Review Tool”, to kolejny rezultat projektu BIC. Ma ono wesprzeć proces ewaluacji i selekcji biomarkerów o największym potencjale komercyjnym.

TTO Biomarker Review Tool jest ukończone i gotowe do fazy testowania. Docelowo narzędzie dedykowane jest Centrom Transferu Technologii (oraz innym podmiotom zaangażowanym w ocenę potencjału komercyjnego markerów) i ma przyczynić się do standaryzacji procesu komercjalizacji testów diagnostycznych opartych na biomarkerach. Review Tool dostarcza szeregu właściwości, parametrów technicznych, cech biomarkera czy aspektów własności intelektualnej, które powinny zostać rozważone bądź osiągnięte podczas procesu prawidłowej komercjalizacji testu IVD.

Jako narzędzie screeningowe, celem TTO Biomarker Review Tool jest wniesienie nowej jakości w metodykę oceny projektów biomarkerowych w perspektywie wyrobów medycznych IVD. Obecnie, według danych uzyskanych podczas realizacji projektu BIC, Centra Transferu Technologii nie posiadają specyficznych narzędzi do oceny i wsparcia komercjalizacji tego typu wyrobów. TTO Biomarker Review Tool może stać się zatem nośnikiem podstawowych informacji o komercjalizacji wyrobów IVD oraz jednocześnie narzędziem pozwalającym uświadamiać naukowców o szerokim spectrum wymagań, które przyszły wyrób będzie musiał spełnić, aby osiągnąć sukces rynkowy. ‘Doposażenie’ Centrów Transferu Technologii w tego typu narzędzie, pozwoli zwiększyć tempo i jakość oceny projektów oraz uprościć proces komercjalizacji testów diagnostycznych.

Wszystkich zainteresowanych testowaniem oraz, w późniejszym okresie, korzystaniem z narzędzia selekcyjnego biomarkerów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

Osoby kontaktowe w sprawach projektu BIC:

  1. Paweł Myszczyński, e-mail: myszczyński@technologpark.pl, tel: +48 71 798 58 08
  2. Katarzyna Piwowarczyk, e-mail: piwowarczyk@technologpark.pl, tel: +48 71 798 58 75

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.