Kolejna wizyta w SmartFactory

Aby wesprzeć wysiłki związane z wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii Przemysłu 4.0, Wrocławski Park Technologiczny wraz z firmą Balluff zorganizował 24 września br. wirtualną wizytę w SmartFactory. 

Cyfryzacja jak i automatyzacja produkcji to jedne z najważniejszych wyzwań dla przedsiębiorców. Procesy zaprezentowane podczas wirtualnej wizyty pomagają nie tylko zwiększać konkurencyjność, ale również uodpornić firmę na fluktuacje rynkowe i kolejne kryzysy.

Możliwość skorzystania ze SmartFactory, demonstracyjnej linii produkcyjnej, pozwoli zapoznać się z praktycznym zastosowaniem nowoczesnych technologii w różnych scenariuszach, branżach i modelach biznesowych. SmartFactory – demonstracyjna linia produkcyjna, powstałej w ramach projektu DIH Wrocław.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wrocławski Park Technologiczny S.A oraz firmę Balluff sp. z o.o. w ramach realizacji projektu CHAIN REACTIONS „Driving smart industrial growth through value chain innovation” finansowanego z programy Interreg Central Europe. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS 

Więcej informacji na temat linii demonstracyjnej znajdą Państwo pod wskazanym adresem

Smart Factory – Industry 4.0 in a nutshell – Balluff Innovating Automation

 

 

In order to support the efforts related to the implementation of innovative solutions and the most modern technologies of Industry 4.0, the Wrocław Technology Park together with Balluff organized on September 24 this year. virtual visit to SmartFactory.

Digitization and production automation are one of the most important challenges for entrepreneurs. The processes presented during the virtual visit help not only to increase competitiveness, but also to immunize the company against market fluctuations and subsequent crises.

The possibility of using SmartFactory, a demonstration production line, will allow you to learn about the practical application of modern technologies in various scenarios, industries and business models. SmartFactory – a demonstration production line, created as part of the DIH Wrocław project.

The event was organized by Wrocław Technology Park S.A. and Balluff sp.z o.o. as part of the CHAIN ​​REACTIONS project „Driving smart industrial growth through value chain innovation” financed by the Interreg Central Europe program. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS

More information on the demo line can be found at the address indicated Smart Factory – Industry 4.0 in a nutshell – Balluff Innovating Automation

This site is registered on wpml.org as a development site.