Finansowanie dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na projekty w działaniach:

– inwestycyjnych (POIR 3.2.1, Badania na rynek), których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych (do 20 mln zł za projekt),
– badania i rozwój oraz inwestycyjnych (POIR 2.3.2, Bony na innowacje dla MŚP) dofinansowanie do świadczonych przez jednostki naukowe usług badawczo-rozwojowych oraz inwestycji (dwa etapy, sumarycznie 900 tys. zł),
– usług doradczych (PORI 2.3.1, Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP) pomocnych we wdrożeniu innowacji w firmie, a także kosztów inwestycyjnych związane z wdrażaną innowacją (700 tys. zł na innowacje, do 350 tys. zł na usługi),
– usług doradczych (POIR 2.3.5, Design dla przedsiębiorców) pomocnych w sprawdzeniu potencjału wzorniczego firmy oraz opracowaniu funkcjonalnego rozwiązania produktowego wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwiają wprowadzenie produktów na rynek (maksymalnie 1,125 mln zł),
– ochrony własności przemysłowej (POIR 2.3.4), firmy mogą także otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzenia postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym (do 500 tys. zł),
– programy akceleracyjne (POIR 2.5.) przeznaczone dla podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego. Dofinansowanie obejmuje koszty akceleracji i usług doradczych oraz granty dla start-upów (15 mln zł na jeden program akceleracyjny).

Terminy naboru wniosków oraz więcej informacji znajdują się na stronie internetowej PARPu, zakładka Finansowanie.

This site is registered on wpml.org as a development site.