Projekt MOZART

Jest to miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej przyjęty przez Gminę Wrocław w 2012 r. Celem programu jest inicjowanie, budowanie i koordynowanie Partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy.

Dzięki współpracy Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. oraz naukowca z Uniwersytetu Wrocławskiego, Pani dr Anny Jaromin zrealizowany został projekt MOZART pod tytułem: “Opracowanie techniki ekstrakcji nadkrytycznej nasion czarnuszki w celu uzyskania surowca współtworzącego nanonośniki do zastosowań w produktach kosmetycznych”. Wrocławski Park Technologiczny S.A., w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. udostępnił infrastrukturę do ekstrakcji nadkrytycznej nasion czarnuszki, natomiast Pani dr Anna Jaromin wykorzystała swoją specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nanośników i formulacji kosmetycznych.

Głównym celem projektu było  opracowanie oraz optymalizacja techniki ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym materiału roślinnego, jakim są nasiona czarnuszki. Wykorzystanie ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym było podyktowane bardzo niską degradacją składników ekstraktu, ponadto nie wymaga stosowania wysokich temperatur, które często wymagane są przy ekstrakcji rozpuszczalnikowej, sprzyja także środowisku, nie generując toksycznych odpadów.

Na podstawie badań stwierdzono, że substancje aktywne wyizolowane z czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.) mają m.in. działanie przeciwnowotworowe, przeciwcukrzycowe, przeciwbólowe, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, rozkurczowe oraz antyoksydacyjne. Olej pozyskany z tej rośliny posiada m.in. zdolność do regeneracji skóry dojrzałej i spłycania zmarszczek, a także wspomaga leczenie chorób dermatologicznych. Jest to niezwykle cenny surowiec kosmetyczny.

W kolejnych etapach realizacji stażu zadania projektowe polegały na opracowaniu optymalnego i stabilnego nanośnika zamykającego produkty ekstrakcji nasion czarnuszki. W wyniku realizacji stażu otrzymano formację kosmetyczną zawierającą liposomy z ekstraktem z czarnuszki.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.