Administracja klastrami

Zadaniem pierwszego pakietu CNCB jest zarządzanie klastrami. Pakiet ten skupia się przede wszystkim na tworzeniu odpowiednich środowisk dla standaryzacji procesów zarządzania klastrami. Partnerem, który wspiera to konkretne przedsięwzięcie jest Uniwersytet ‘West Bohemia’ (Czechy). W zakres jego obowiązków wchodzą m.in. zdobywanie informacji na temat treningów zarządzania klastrami, wielopoziomowa wymiana doświadczeń oraz międzynarodowe szkolenia w zarządzaniu klastrami.

Optymalizacja klastra

Procesami związanymi z optymalizacją klastrów zajmuje się drugi pakiet WP4. Jego zadania polegają na dokładnych analizach potrzeb organizacyjnych klastra. Jego strategicznym celem jest wspieranie wewnętrznych strefy klastrów aby mogły one wydajniej funkcjonować na zewnątrz. Partnerem odpowiedzialnym za takie działania jest Aviation Valley Association (Poland). W obszarze prac tego pakietu zostanie wyprowadzony model najlepszych praktyk (best practice model) dla sposobów zarządzania klastrami i usługami. Następnie będzie on wdrożony dla innych klastrów. Tym samym, wzrost wydajności i ogólnego potencjału powinien być widoczny a pewne w działaniu wyeliminowane. Wyniki owego pakietu zostaną opublikowane w “Instrukcji Zarządzania Klastrami” (Handbook of Cluster management) na skali europejskiej.

Działania na skalę międzynarodową

Międzynarodowa aktywność jest głównie wspierana przez trzeci pakiet techniczy, który swoją działalność opiera na procesach wzmagających internacjonalizację . Głównym partnerem tego działu projektu jest “Slovak Engineering Cluster” (Słowacja). Praca pakietu trzeciego wiąże się ściśle z funkcjonalnością innych, pokrewnych pakietów WP4 i WP3. Skoordynowane działania tych pakietów mają na celu lepsze poznanie środowiska międzynarodowego oraz inicjację współpracy na skalę międzynarodową, z czym bezpośrednio wiąże się umocnienie gospodarki w Europie.

This site is registered on wpml.org as a development site.