Cykl 4 spotkań przygotowujących przedsiębiorstwa do pozyskiwania dotacji z nowej perspektywy UE 2021-2027

Instytucje centralne i regionalne przygotowują obecnie programy w ramach których przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na: realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Od ogłoszenia konkursu do przyjmowania wniosków upływa zwykle tylko 1 miesiąc, jest to na ogół zbyt krótki czas aby przygotować profesjonalnie całą dokumentację.

Przypominamy, że członek klastra NUTRIBIOMED, firma CERES HOLDING Sp. z o.o. wyszedł z propozycją zorganizowania dla Państwa cyklu 4 spotkań przygotowujących do pozyskiwania funduszy z Nowej Perspektywy UE 2021-2027.

CZAS TRWANIA E-SPOTKANIA:
ok. 1,5h, w tym prezentacja (do 1h) oraz odpowiedzi na pytania (do 30min)
CENA REGULARNA:
199zł netto/os za 1 spotkanie lub 699zł netto/os za cykl 4 spotkań
CENA SPECJALNA DLA CZŁONKÓW KLASTRA NUTRIBIOMED:
149zł netto/os za 1 spotkanie lub 499zł netto/os za cykl 4 spotkań
TERMIN SZKOLENIA:
luty – maj 2022, jedno e-spotkanie w miesiącu.
SPOTKANIE 1 – 24.02.2022 godz. 11:30
SPOTKANIE 2 – 29.03.2022 godz. 11:30
SPOTKANIE 3 – 28.04.2022 godz. 11:30
SPOTKANIE 4 – 19.05.2022 godz. 11:30

Ramowy program spotkań:
• Jakie będą kierunki wsparcia UE w Polsce w latach 2022-2027?
• Kiedy ruszą pierwsze programy pomocowe?
• Jakie będę kluczowe kryteria decydujące o sukcesie wniosków?
• Plan działań – krok po kroku – czyli jak można przygotować się do aplikowania? Co należy zgromadzić?
• Praktyczne aspekty innowacji oraz działalności B+R w funduszach UE – jak otrzymać najwyższą ilość punktów?
• Jak udokumentować potencjał rynkowy aby zyskać aprobatę oceniających?
• Jak zdobyć punkty za zrównoważony rozwój (ochronę środowiska)?
• Jak przedstawiać kwestię polityki równości szans i niedyskryminacji w wnioskach o dofinansowanie, aby zyskać dodatkowe punkty?
• Jakie elementy polityki ICT (budowy społeczeństwa informacyjnego) można uwzględniać, aby spełnić kryteria oceny?
• Jakie Partnerstwa i sojusze warto zawierać, aby zwiększać swoje szanse na dofinansowanie?
Chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem klastra NUTRIBIOEMD, gdzie udostępnimy Państwu formularz do zapisów.

This site is registered on wpml.org as a development site.