Connect & Scale UP

Bez rozwoju technologii współczesna medycyna by nie istniała. Już w środę 28 września odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Connect & Scale UP – „MedTech, czyli jak technologia wspiera medycynę i ochronę zdrowia”. Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Podczas wydarzenia Sekretarz Klastra NUTRIBIOMED, Anna Bednarska przedstawi możliwości naszego klastra, a Katarzyna Piwowarczyk Kierownik Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych opowie o nowych urządzeniach i nowych możliwościach technologicznych dostępnych w laboratoriach WPT działających w modelu Sharing Economy. 

MedTech, czyli połączenie nowoczesnych technologii z obszarem ochrony zdrowia, to szeroko rozumiana współpraca branż takich jak medycyna, nauka czy innowacje, która korzystnie wpływa na rozwój każdej z nich. Niezależnie, czy chodzi o specjalistyczne, wysoce zaawansowane urządzenia, czy o proste wyroby medyczne – przenikanie się tych dziedzin sprawia, że mamy dostęp do specjalistycznych rozwiązań diagnostycznych, profilaktycznych, ratujących zdrowie i życie. W skład MedTech zaliczyć można nowoczesne urządzenia diagnostyczne, takie jak skanery hybrydowe PET-CT, bioniczne protezy kończyn, systemy wspomagania życia, rozwiązania telemedyczne oraz urządzenia do diagnostyki molekularnej, a także proste wyroby codziennego użytku jak soczewki kontaktowe. Wszystkie te produkty pozwalają poprawić jakość leczenia i diagnostyki, a w efekcie podnieść poziom opieki nad pacjentami.

Zapotrzebowanie na rozwój branży MedTech będzie w najbliższych latach rosnąć, głownie z uwagi  na starzejące się społeczeństwo. W Polsce od 30 lat obserwujemy spadek liczby urodzeń, co prowadzi do zmniejszenia udziału najmłodszych grup wiekowych, w stosunku do wzrostu udziału roczników najstarszych w populacji ludności polskiej. Temu sektorowi poświęcone będzie  najbliższe spotkanie Connect & Scale UP. Podczas wydarzenia pojawią się tematy związane z rynkiem start-upów medycznych, osiągnięciami firm polskiego sektora MedTech czy potencjałem branży poprzez współpracę nauki i biznesu. Uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się m.in.:

  • Jak wygląda współpraca nauki z biznesem, która napędza innowacje medyczne, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie?
  • Jakie są źródła rozwoju branży?
  • Jakie są najważniejsze trendy na rynkach innowacji medycznych?
  • Jakie zasoby posiada Polska, które mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej polskich firm z branży MedTech w wymiarze globalnym?
  • Jakie są zagrożenia związane z rozwojem technologii medycznych?

Wydarzenie odbędzie się online 28 września 2022 r. o godzinie 11:00, a udział jest bezpłatny. https://www.eventbrite.com/e/medtech-czyli-jak-technologia-wspiera-medycyne-i-ochrone-zdrowia-tickets-419584316987 

This site is registered on wpml.org as a development site.