Chemistry for Agriculture już za nami!

W dniach 24-27 listopada br. miało miejsce 44 Międzynarodowe Seminarium Naukowo -Techniczne „Chemistry for Agriculture”.

Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony środowiska AGROPHOS we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Klaster NUTRIBIOMED objął patronat honorowy nad wydarzeniem, włączając się czynnie w program.

W seminarium „Chemistry for Agriculture” łącznie wzięło udział 192 uczestników reprezentujących: 15 firm  przemysłu chemicznego (48 osób), 18 wyższych uczelni krajowych i zagranicznych (85 osób), 6 instytutów badawczych i parków technologicznych (32 osoby), 3 firmy oferujące sprzęt i akcesoria analityczne oraz 2 rektorów i 4 dziekanów. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, które ze względu na wieloletnie tradycje (organizowana od 44 lat) cieszy się wysoką renomą i frekwencją osób ze świata nauki oraz krajowego przemysłu chemicznego.

Podczas czterech sesji plenarnych zostało zaprezentowanych 29 wystąpień, w tym prezentacja Pana Dyrektora ds. badawczych WPT dr Marka Szołtysika, promująca ofertę Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz Klastra NUTRIBIOMED pt. „Nowe możliwości realizacji innowacyjnych procesów biotechnologicznych i technologii chemicznych w Klastrze NUTRIBIOMED”.

Konferencja obejmowała również

  • sesję posterową, na której zaprezentowano 125 doniesień w formie plakatów,
  • zamknięte Spotkanie Konwentu skupiającego osoby środowiska naukowego i przemysł chemiczny;
  • trzy spotkania tematyczne tj. 1/ Nawozy, pasze i środki ochrony roślin; 2/ SlagFert+ (dotyczące badań związanych z efektywnością ługowania chemicznego i biologicznego; 3/ INNOCHEM (dotyczące innowacji w obszarze badań nawozów).

Oprócz sesji plenarnej Wrocławski Park Technologiczny zaprezentował stoisko z ofertą Zakładu Doświadczalnego oraz był reprezentowany na spotkaniu tematycznym „Nawozy, pasze i środki ochrony roślin”, a także podczas zamkniętego spotkania Konwentu Środowisk Chemicznych. Szczególnie ważnym elementem konferencji było spotkanie konwentu, podczas którego przygotowano stanowisko środowiska akademickiego dotyczące zmian w sposobu kształcenia akademickiego, dystrybucji środków dedykowanych na badania w obszarze chemii oraz zdobywania awansów naukowych. Na wniosek pana Dyrektora dr Marka Szołtysika, do pisma kierowanego do MNiSzW dołączony został zapis, dotyczący przeznaczenia środków na kształcenie praktyczne, jakie może być realizowane w takich jednostkach jak Parki Technologiczne, Instytuty Przemysłowe czy Zakłady Doświadczalne. Przyjęcie przez Ministerstwo takiego rozwiązania może w przyszłości ułatwić pozyskiwanie środków finansowych wykorzystywanych do organizacji szkoleń/warsztatów technologicznych, a także praktyk i staży studenckich, poprawiających jakość kształcenia młodych ludzi mających wejść na rynek pracy.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.