70% dofinansowania na wdrożenie prac B+R!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu Badania na rynek.

19 września 2019 r., w godzinach od 9:30 do 13:00,
Warszawa, GoldenFloor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, sala nr 14, piętro 5.

 

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70 % dofinansowania.
Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub przez niego zakupionych, które są kluczowe dla opracowania i wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych.

W trakcie spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele firm, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  •  posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
  •  zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
  • prowadziły lub prowadzą prac badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi lub procesu technologicznego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Po więcej informacji oraz w celu rejestracji zapraszamy na stronę PARP pod dostępnym linkiem:  https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=174

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.