Wizyta online w SmartFactory

Wizyta online w SmartFactory naszego partnera Bioeconomy Cluster z projektu Chain Reactions.

Projekt CHAIN ​​REACTIONS ma na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorstw przemysłowych do innowacji.

Projekt koncentruje się na kilku kluczowych sektorach w oparciu o ich osadzenie w regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji. Obejmują one zaawansowaną produkcję, ICT i elektronikę, energię i środowisko, zdrowie i biogospodarkę.

 

Na spotkanie z parterem Bioeconomy Cluster zaprosiliśmy firmę Balluff, która zaprezentowała wizytę w SmartFactory oraz przybliżyła możliwości wykorzystania przemysłu 4.0 w branży spożywczej.Online visit to SmartFactory of our partner Bioeconomy Cluster from the Chain Reactions project.

CHAIN REACTIONS aims to increase the capacity of industrial companies to innovate.

The project focuses on a few key sectors based on their embedding in regional smart specialization strategies. These include advanced manufacturing, ICT and electronics, energy and the environment, health and the bioeconomy.

We invited Balluff to a meeting with the Bioeconomy Cluster partner, which presented a visit to SmartFactory and introduced the possibilities of using industry 4.0 in the food industry.

More information about SmartFactory can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=sH34jRmU-ig

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.