Współpraca nauki z biznesem

W ramach wieloletniej współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiceprezes Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., Pan Marek Winkowski zaproszony został do wygłoszenia wykładu w ramach przedmiotu Biogospodarka w dniu 12.04.2019.

Prelegent przybliżył młodym ludziom historię WPT S.A., jego ofertę, realizowane projekty, jak również możliwości, jakie daje współpraca z tym podmiotem. Szczególny nacisk położony został na korzyści, zarówno dla przedsiębiorcy pracującego w firmie zlokalizowanej na terenie Parku, jak i naukowca, mającego możliwość przeprowadzenia swoich badań wykorzystując infrastrukturę WPT. Studenci poznali także ofertę Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Wykład wzbudził ogromne zaciekawienie, a po jego zakończeniu rozpoczęła się ożywiona dyskusja.

This site is registered on wpml.org as a development site.