The accomplishments of Nutribiomed Cluster were appreciated by various industry and science representatives.

AM.jpg

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak: "[...]Władze Uczelni wyrażają poparcie dla przedmiotowego przedsięwzięcia proponowanego w niniejszym piśmie przez Klaster Nutribiomed oraz akceptujemy propozycję promocji Klastra i jego produktów."

logo_pwr.gif

Prorektor prof. Eugeniusz Rusiński: "[...]gorąco popieramy przedstawioną propozycję promocji Klatra NUTRIBIOMED. Klaster ten jak słusznie Państwo zauważyli, powinien stać się wizytówką inderdyscyplinarnych działań na rzecz zdrowia i jakości życia."

ue.gif

Rektor prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor: "[...]W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu deklaruję poparcie dla zamierzenia stworzenia trwałej marki Klastra NUTRIBIOMED oraz innych działań mającycy na celu promocję Klastra i jego produktów."

 


 

fancyboxtrigger