Members of NUTRIBIOMED Cluster

 

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

 

godlo_srgb.jpg

University of Wrocław

 

logo_uwroclaw.jpg

Wrocław University of Economics

 

logo_ue.gif

Wrocław Medical University

 

logo_AM.jpg

Wrocław University of Technology

 

logo_pwr.gif

Nicolaus Copernicus University

 logo_umk.jpg

Poznań University of Life Sciences

 logo_up_poznan.jpg

Krosno State College

 logo_PWSZ_Krosno.jpg

Business Centre Club Loża Dolnośląska

 logo_bcc.jpg

Data Techno Park

 logo_wmpnt.jpg

Wrocław Technology Park

 logo_wpt.jpg

AKTIW Sp. z o.o.

 logo_aktiw.bmp

ANIMAK-KOPCZA s.c.J.E. Kopcza

 logo_animak.bmp

AlgaeLabs Sp. z o.o.

 

Bio Base Marta Adamska

 

BIOXEN Sp. z o.o.

 BIOXEN_logo.GIF

Industrial Automation Engineering Office BIAP

 logo_biap.GIF

BSO Law & taxes

 logo_BSO.jpg

Food Law Centre A. Szymecka-Wesołowska D. Szostek Sp. j.

 logo_centrumprawazywnosciowego.jpg

ChemIn Dorota Piłakowska-Pietras

 Logo_chemin.jpg

DMF - PL Sp. z o.o.

 

Dr Meler Pharmaceuticals Sp. z o.o.

 dr_meler_logo.png

FSP GALENA 

 logo_galena.jpg

Pharmaceutical Research and Production Plant BIOCHEFA

 logo_biochefa.jpg

Finepharm S.A.

 logo_finepharm.jpg

FLC Pharma Sp. z o.o.

 logo_flc.jpg

Gospodarstwo Rolne GAJEWSKI

 logo_Gajewski.JPG

GREENVIT Sp. z o.o.

 logo_Greenvit.jpg

JHJ Sp. z o.o.

 logo_JHJ.jpg

LB ENERGIA Justyna Gąsiorowska

 

Makarony Polskie S.A.

 logo_MakaronyPolskie.jpg

MCI.BioVentures Sp. z o.o.

 logo_MCI_BioVentures.jpg

Medical Consulting Dr Krzysztof Kmieciak

 logo_MedicalConsulting.jpg

Ogniwo Omega - 3

 logo_ogniwo.bmp

ORGANIQUE Sp. z o.o. Sp. k.

 logo_organique.gif

OVOVITA

 logo_ovovita.bmp

P.H.P.U. TRANSVET Sp. z o.o.

 logo_transvet.bmp

P.I.W. DELTA

 logo_delta.bmp

PM Investment Sp. z o.o.

 logo_pmInvestment.bmp

FUTURUM Sp. z o.o.

 logo_futurum.png

POMONA COMPANA LtD Sp. z o.o.

 logo_pomona.jpg

Pure Biologics s.c.

 logo_purebiologics.jpg

QUATTRO - Biuro Doradcze

Jacek Leonkiewicz

 

SKOTAN S.A.

 logo_Skotan.png

Spółdzielnia Hodowców Przepiórek

 i Drobnego Inwentarza

 logo_shpidi.bmp

TARCZYŃSKI S.A.

 logo_Tarczynski.png

TDG IZERY Sp. z o. o.

 logo_TDGizery.bmp

TECHNOX Sp. z o.o.

 logo_technox.bmp

Torf Corporaction TOŁPA®

 logo_Tolpa.jpg

TRONINA PHW Stanisław Tronina

 logo_tronina.bmp

UNIPROF Bożena Patkowska-Sokoła

 

Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia Sp. z o.o.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy

 logo_wssk.jpg

TASOMIX

logo_TASOMIX.bmp 

OVOPOL Sp. z o.o.

 logo_ovopol.bmp
fancyboxtrigger